Ο Όμιλος Εταιριών ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ, κατέχει κορυφαία θέση στον χώρο της αυτοκίνησης στη Β.Ελλάδα με τις δραστηριότητές του να διευρύνονται και να επεκτείνονται διαρκώς.

Η στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και επιχειρηματική υπεροχή του, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας και μέσα από την δημιουργία αξίας για τους πελάτες, επιχειρηματικούς ετάιρους και μετόχους μας.

Επικοινωνία:

CITROEN ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ: Μοναστηρίου 196, Θεσσαλονίκη, τ.: 2310 546400, f: 2310 514685 e: info@gianniris.gr
PEUGEOT ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ: 6ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών, τ.: 2310 489489, e: info@grandeavenue.gr
SKODA ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ: 9ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών, τ.: 2310 489100, f: 2310 489100 e: info@skoda-gianniris.gr
JEEP ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ: Μοναστηρίου 271, Θεσσαλονίκη, τ.: 2310 546400, f: 2310 514685 e: info@gianniris.gr
ECOMOVING: Μοναστηρίου 271, Θεσσαλονίκη, τ.: 2310 524204, f: 2310 524205 e: info@ecomoving.gr
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ: Μοναστηρίου 271, Θεσσαλονίκη, τ.: 2310 524204, f: 2310 524205 e: info@gianniris.gr